የፕላስቲክ ሰርጀሪ ማዕከል

ውስብስብበሆነቴክኒክእናበላቀየህክምናእውቀትእንዲሁምጥበብሕክምናውንእንሰጣለን፡ የታካሚዎቻችንፍላጐትለይቶበማወቅማእከላችን
ከታይላንድእናከውጪአገርየሚመጡታካሚዎቻችንአስገራሚበሆነውጤትእንሸኛቸዋለን፡ ማዕከሉበአለምደረጃየፕላስቲክቀዶጥገናን፣ የፀጉርተከላእናሌሎችህክምናዎችንስታንዳርድከፍያደረገነው፡ 

 የመልሶስራቀዶጥገናከአካልጉዳት፣ ከወሊድጋርተያይዞየተፈጠረየአካልቅርጽችግርየአካልእድገትችግር፣ ኢንፌክሽን፣ እጢእናሌሎችጋርበተያያዘችግርያለባቸውንታካሚዎችየአካልቅርጽየሚስተካከልበትህክምናነው፡ የመልሶማስተካከልቀዶጥገናሃኪሞቻችንበተለያዩንዑስዘርፎችስፔሻላይዝያደረጉናቸው፡

ለበለጠ መረጃ ወኪሎቻችንን ያናግሩ
ወኪል በኢትዮጵያ

በኢትዮጵያ ያለዉን ሕጋዊ ወክላቺን በመጠየቅ ማንኛዉንም አይነት የሆስፒታሉን መረጃ አንዲሁም የጉዞ አና የቀጠሮ አገልግሎትን ያለምን ክፍያ ማግኘት ይችላሉ.ወኪሎቻችን በእርሶ ቃንቃ ስለሚናገሩ እጅግ አርገው ሊረዱዎት ዝግጁ ናቸው